Povraćaj sredstava i reklamacija

- Prilikom preuzimanja pošiljke molimo Vas da u prisustvu kurira proverite svoj paket. Ukoliko na njemu ima vidljivih oštećenja (pocepani delovi i ugnječenje) paket ne bi trebalo da preuzmete. U ovom slučaju molimo Vas da nas pozovite telefonom na broj +38162585884 ili nam pošaljite e-mail sa svojim podacima (ime, prezime, telefon) na adresu prodaja@vetanima.rs i navedete razlog zbog koga ste odbili da preuzmete paket. U najkraćem mogućem roku obavestićemo Vas o daljem postupanju.

- Ukoliko ste primili pošiljku i nakon otvaranja kutije ustanovili da isporučena roba ne odgovara naručenoj ili podaci na računu nisu odgovarajući, molimo Vas da nas, najkasnije u roku od 24h od trenutka prijema pošiljke, pozovite telefonom na broj +38162585884, ili pošaljete e-mail sa svojim podacima (ime, prezime, telefon) na adresu prodaja@vetanima.rs i opišete kakav problem imate. U najkraćem mogućem roku obavestićemo Vas o daljem postupanju.

- Ukoliko se na kupljenom proizvodu pojave neusaglašenosti u smislu odredbi Zakona o zaštiti potrošača, molimo Vas da postupite na način definisan pravilnikom o reklamaciji potrošača za robu kupljenu putem internet prodavnice, koji zajedno sa obrascem zahteva za reklamaciju, treba da pošaljete na adresu reklamacije@vetanima.rs

 

 

Podaci o firmi Vet Anima d.o.o.

Sredačka 3, Beograd-Vračar

Tel: +38162585884, +381113443327

Broj računa: 265-6560310000627-65

Matični broj: 21143600

PIB: 109215427

Šifra delatnosti: 4778

e-mail: prodaja@vetanima.rs