Ceva Sante Animale

Ceva Sante Animale je globalni loder u prouzvodnji veterinarskih lekova i vakcina, sa sedištem u 46 zemalja i distribucijom u više od 110 zemalja sveta. Ima 12 centara za istraživanje i razvoj, 25 proizvodnih lokacija i više od 5000 zaposlenih širom sveta.